Βαλανοποσθίτιδα

Ορίζεται ως η φλεγμονή της ακροποσθίας και βαλάνου σε άνδρες χωρίς περιτομή. Η βαλανοποσθίτιδα εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και μπορεί να έχει προέλευση από οποιοδήποτε από τα πολλαπλά βακτήρια ή μύκητες του μικρο περιβάλλοντος της πόσθης – ακροποσθίας ή να οφείλεται σε δερματίτιδα.
Οι πολύπλοκες μολύνσεις έχουν τεκμηριωθεί, συχνά από δέρμα με κακή ελαστικότητα και κακές συνθήκες υγιεινής που οδηγεί στον αποικισμό και την υπερανάπτυξη βακτηριδίων.
Η θεραπεία επικεντρώνεται στην εκκαθάριση της οξείας λοίμωξης και την πρόληψη της υποτροπιάζουσας φλεγμονής / λοίμωξης μέσω της βελτίωσης της υγιεινής και χρήση ειδικής τοπικής αγωγής. Αν και δεν είναι πλέον αναγκαίο, η περιτομή μπορεί να εφαρμοσθεί για επίμονες ή υποτροπιάζουσες βαλανοποσθίτιδες.
Η βαλανοποσθίτιδα δεν πρέπει να συγχέεται με τη βαλανίτιδα, η οποία είναι φλεγμονή της βαλάνου του πέους ή αντίστοιχα της κλειτορίδας.