Γονόρροια

Η γονόρροια οφείλεται σε έναν Gram αρνητικό αερόβιο διπλόκοκκο τη Neisseria gonorrhoae και ο χρόνος επώασης κυμαίνεται μεταξύ 2 και 8 ημερών.
Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο νεογνό.

Κλινική Εικόνα
Στους άνδρες προκαλεί:
Ουρηθρίτιδα (έξοδος από την ουρήθρα πυώδους, θολερού εκκρίματος, πόνο κατά την ούρηση και εξοίδηση του στομίου της ουρήθρας)
Επιδιδυμίτιδα ( πόνος και οίδημα στους όρχεις)
Φαρυγγίτιδα
Στις γυναίκες προκαλεί:
Τραχηλίτιδα (φλεγμονή και εξοίδηση του ενδοτραχήλου)
Ουρηθρίτιδα (πυώδες έκκριμα, δυσουρία και καύσο στον κόλπο)
Ενδοπυελική φλεγμονώδης νόσος
Φαρυγγίτιτδα
Η κυριότερη επιπλοκή στις γυναίκες είναι η στειρότητα.
Στα νεογνά προσβάλλει τον οφθαλμό και μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση ή να προκαλέσει γενικευμένη λοίμωξη.

Διάγνωση
Η διάγνωση βασίζεται:
• στην άμεση μικροσκόπηση κατά Gram
• στην καλλιέργεια και
• σε μεθόδους ανίχνευσης του νουκλεϊκού οξέος
Πρέπει να γίνεται ΠΑΝΤΑ έλεγχος για άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σύφιλη, χλαμύδια, HIV).

Θεραπεία
Η θεραπεία περιλαμβάνει:
• Αντιβιοτική αγωγή
• Θεραπεία και για χλαμύδια
• Θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων