Δερματοχειρουργική

Η δερματοχειρουργική είναι η εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών με σκοπό την αφαίρεση καλοήθων και καρκινικών δερματικών βλαβών.
Η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί την πρώτη επιλογή σε κακοήθεις βλάβες του δέρματος. Επιπρόσθετα πλειάδα καλοήθων βλαβών του δέρματος, η εξαίρεση των οποίων είναι επιθυμητή, όπως λιπώματα, δερμοειδείς κύστεις, υπερτοφικές ουλές χηλοειδή και άλλα, μπορούν να αντιμετωπισθούν με δερματοχειρουργικές επεμβάσεις. Οι δερματοχειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στον επεμβατικό χώρο του ιατρείου, διαρκούν συνήθως λιγότερο από 30 λεπτά και απαιτούν την χορήγηση τοπικής αναισθησίας.
Πριν την δερματοχειρουργική επέμβαση προηγείται εξέταση – ραντεβού όπου γίνεται αξιολόγηση της προς εξαίρεση βλάβης καθώς και της υγείας του ασθενούς που θα υποβληθεί στην επέμβαση ενώ δίνονται αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες. Μετά την δερματοχειρουργική επέμβαση γίνεται επανεξέταση σε προκαθορισμένο χρόνο για αφαίρεση τυχόν ραμμάτων και επανέλεγχο.
Οι βλάβες που αφαιρούνται με δερματοχειρουργική επέμβαση αποστέλλονται σε παθολογοανατομικό εργαστήριο για ιστοπαθολογική εξέταση.