Οξεία Παρονυχία

Η οξεία παρονυχία είναι μία από τις συνηθέστερες λοιμώξεις στα νύχια των χεριών. Πρόκειται για μία εντοπισμένη, επιφανειακή λοίμωξη του παρονυχίου, η οποία εκδηλώνεται όταν για κάποιο λόγο απομακρυνθεί η εγγύς ονυχαία πτυχή και το επονύχιο από την ονυχαία πλάκα, γεγονός που επιτρέπει την είσοδο των παθογόνων μοκροοργανισμών.

Προδιαθεσιακοί παράγοντες
• Ονυχοφαγία
• Γλύψιμο των δαχτύλων
• Μανικιούρ
• Τεχνητά νύχια
• Παρατεταμένη διαβροχή
• Επαφή με απορρυπαντικές ουσίες

Κλινική Εικόνα
Συνήθως εκδηλώνεται 2 – 5 ημέρες μετά τη δράση του αιτίου. Κύρια συμπτώματα αποτελούν:
• Πόνος
• Αίσθημα τάσης
• Συλλογή πύου
• Οίδημα
• Ερυθρότητα

Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:
• Χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής (τοπικής ή συστηματικής)
• Διάνοιξη και παροχέτευση