Πολύμορφο Εξάνθημα της Κύησης

Επιδημιολογία

Είναι πολύ συχνή δερματοπάθεια της κύησης και απαντά σε 1:200 κυήσεις. Είναι αγνώστου αιτιολογίας και απαντάται πιο συχνά στην καυκάσια φυλή. Εμφανίζεται κυρίως στο 3ο τρίμηνο της πρώτης κύησης (80%). Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με ατοπία. Ενίοτε πρωτοεμφανίζεται και μετά τον τοκετό, τις πρώτες μέρες της λοχείας.

Κλινική Εικόνα

Οι κνησμώδεις βλατίδες ξεκινούν από τις ραβδώσεις της κοιλιακής χώρας και των μηρών. Οι βλάβες είναι έντονα κνησμώδεις και πιοκιλόμορφες. Το ερύθημα είναι πολύμορφο, πολυκυκλικό και μπορεί να συνυπάρχουν εκδορές ή εκζεματώδεις βλάβες. Το εξάνθημα εξαπλώνεται σε διάστημα ολίγων ημερών.

Θεραπεία

Η νόσος διαρκεί 1-4 εβδομάδες. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή, τα μαλακτικά και τα per os αντισταμινικά αποτελούν θεραπεία εκλογής. Σε περιπτώσεις έντονου κνησμού μπορεί να χορηγηθούν και κορτικοστεροειδή per os, όπως πρεδνιζόνη.